Tháng Bảy 18, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Tính đến hết tháng 11/2021 đã gia hạn 92.823 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 11/2021, cơ quan chức năng đã nhận tổng số 139.190 đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; trong đó 119.708 đơn đề nghị gia hạn của doanh nghiệp, tổ chức, còn lại là cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn ở mức 92.823 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 8 và quý 1, quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.867 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 404 tỷ đồng; tiền thuê đất là 2.552 tỷ đồng…

Dự kiến, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế là 115.000 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 1/10/2021, ngành Thuế đã nhận 139.003 đơn đề nghị gia hạn, trong đó có 119.527 doanh nghiệp, tổ chức; 19.476 cá nhân.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 78.840 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến hết tháng 8/2021, quý I, quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.740 tỷ đồng; tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1, quý 2/2021 của doanh nghiệp, tổ chức được ước tạm tính bằng 40% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và bằng 31.323 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 329 tỷ đồng; tiền thuê đất là 2.448 tỷ đồng.

Đây là kết quả thực hiện theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này được xem là “liều thuốc trợ lực” giúp DN, hộ kinh doanh giảm bớt khó khăn trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.