Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Thương mại HCD thông qua việc phát hành 4,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018-2019, điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 từ 5% lên 12%

CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (mã chứng khoán HCD) thông qua việc phát hành 4,59 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 17%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 17 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 45,9 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên thị trường cổ phiếu HCD đã tăng mạnh từ đầu năm 2021 đến nay với tỷ lệ tăng gấp 5,4 lần, từ vùng giá 2.600 đồng/cổ phiếu lên 14.300 đồng/cổ phiếu.