Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Sonadezi Long Bình (SZB) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

Ngày 26/7 tới đây CTCP Sonadezi Long Bình (mã chứng khoán SZB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 20/8/2021.

Như vậy với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Bình sẽ chi khoảng 75 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Sonadezi Long Bình đạt gần 351 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 16,9% lên gần 113 tỷ đồng và vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 3.559 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó quyết định chia cổ tức tỷ lệ 25% thay cho mức 20% như kế hoạch.

Năm 2021 Sonadezi Long Bình đặt mục tiêu đạt gần 380 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với doanh thu thực hiện năm 2020. Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đi ngang với gần 139,3 tỷ đồng.