Tháng Bảy 18, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

SeABank chuẩn bị trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 15.000-16.800 đồng/cp

Theo đó, ngân hàng thông qua việc triển khai phát hành hơn 110,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,12% để trả cổ tức năm 2021.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phát hành 23,5 triệu cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của SeABank năm 2021 (cổ phiếu ESOP). Đối tượng được mua là thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và các cán bộ nhân viên thỏa mãn các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của ngân hàng. Thời điểm phát hành trong năm 2021.

Giá phát hành cổ phiếu ESOP tùy thuộc vào phân loại nhóm đối tượng phát hành. Đối với cán bộ nhân viên từ nhóm 1A đến nhóm 4, giá phát hành là 15.000 đồng/cp; đối với nhóm 5 đến nhóm 10 là 16.800 đồng/cp.

Đóng cửa phiên 10/6, giá cổ phiếu SSB đạt mức 41.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá cổ phiếu ESOP mà SeABank dự kiến chào bán. 

Hiện vốn điều lệ của SeABank ở mức 12.087 tỷ đồng. Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên hơn 13.400 tỷ đồng. 

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, ngân hàng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 12.087 tỷ đồng lên 15.238 tỷ đồng. Bên cạnh việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ, ngân hàng còn có kế hoạch phát hành tối đa 181.311.631 cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.