Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Nhà Khang Điền (KDH): Doanh thu giảm hơn một nửa, quý 4 lãi tăng nhẹ nhờ hoạt động khác

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, trong quý 4/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 27% so với cùng kỳ, đạt 485 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 18% về 112 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động khác thu lãi tới 207 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ khác 16,7 tỷ đồng. Công ty cho biết trong kỳ đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích VCSH của Nguyên Thư với giá 419,6 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là hơn 198 tỷ đồng.