Tháng Bảy 14, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

MHC báo lỗ quý 3 hơn 41 tỷ đồng, nắm giữ hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu GEX

Công ty Cổ phần MHC (mã CK: MHC) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt hơn 4 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lãi gộp chỉ có hơn 3 triệu đồng.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về hơn 41 tỷ đồng doanh thu giảm 25% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính 87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi âm gần 11 tỷ đồng. MHC cho biết hoạt động tài chính biến động chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí MHC báo lỗ hơn 41 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi ròng hơn 63 tỷ đồng.

Trước đó MHC đã có KQKD hết sức tích cực trong quý 1 khi lãi tới đạt gần 103 tỷ đồng, hoàn toàn lội ngược dòng so với khoản lỗ 126 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Sang quý 2 cũng vẫn tiếp tục có lãi hơn 21 tỷ đồng. 

Như vậy nhờ thành quả của 6 tháng đầu năm nên luỹ kế 9 tháng MHC vẫn có lãi gần 83 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ 15 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2021, MHC đặt mục tiêu doanh thu đạt 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2021 là 100 tỷ đồng. Theo đó kết thúc 9 tháng MHC mới chỉ hoàn thành được 3% mục tiêu về doanh thu và vẫn vượt mục tiêu LNTT.