Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán tiền vào 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng công ty thương mại XNK Thanh Lễ (TLP): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,37% (01 cổ phiếu nhận 37 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2021.

CTCP Logistics Vicem (HTV): Ngày 29/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/12/2021.

CTCP Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24% (01 cổ phiếu nhận 424 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP (TL4): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42% (01 cổ phiếu nhận 142 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.