Tháng Bảy 18, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

KCN Tín Nghĩa (TIP): Lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 33% so với cùng kỳ, vẫn vượt 21% kế hoạch

CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán TIP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt hơn 62 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn chỉ hơn 19% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 38 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính giảm 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 14 tỷ đồng. Trong khi đó các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ gần 7 tỷ đồng (cùng kỳ mang về khoản lãi hơn 1 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dù doanh thu giảm, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 9 tỷ đồng.

Nhưng nguyên nhận trên khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 còn hơn 25 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với số lãi 78 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020.