Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hợp tác với nhiều đối tác lớn, lợi nhuận xuất khẩu phần mềm của FPT lần đầu vượt 100 triệu USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 của CTCP FPT, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021. Doanh thu thuần của FPT trong năm 2021 đã tăng gần 20% so với năm ngoái lên mức 35.657 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng tăng 20% lên 6.335 tỷ đồng.

Trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế của FPT, mảng phần mềm xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn nhất là 38,24%, đạt 2.483 tỷ đồng. Hiếm có công ty xuất khẩu nói chung nào ở Việt Nam có thể đạt được ngần đấy lợi nhuận.