Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hóa chất Đức Giang (DGC): Dự kiến chi 12.000 tỷ đồng đầu tư dự án tổ hợp tại Nghi Sơn

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021, một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp lần này là kế hoạch đầu tư dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Tổ hợp đặt tại Thanh Hoá vói tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 (2020-2025) chiếm 10.000 tỷ đồng còn giai đoạn 2 (2026-2028) chiếm 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 1 DGC sẽ khởi công xây dựng vào quý 1/2022 và dự kiến vận hành ổn định nhà máy từ 2025. Diện tích mặt bằng sử dụng đạt khoảng 80 ha. Một số sản phẩm trong giai đoạn 1 gồm: Xút NAOH quy đặc, nhựa PVC, axit HCL, nước tẩy Javen, Chloramin B…

Ước tính bởi DGC, doanh thu và lợi nhuận dự kiến của dự án ở mức 8.723 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng.

Để huy động vốn, DGC sẽ dùng 5.500 tỷ đồng từ vốn từ có, bao gồm 3.000 tỷ đồng góp trong năm 2022 từ nguồn lợi nhuận giữ lại; 2.500 tỷ đồng góp trong năm 2023-2024 từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu); 4.500 tỷ đồng còn lại Công ty sẽ đi vay.

Về DGC, kinh doanh của Công ty hiện đang tăng trưởng khá tích cực. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, DGC đạt 6.094 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.084 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 31% và 62% so với cùng kỳ năm 2020.

So với kế hoạch, Công ty đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2021 sau 9 tháng. Trên thị trường, cổ phiếu DGC đang tích lũy tại mức giá 167.000 đồng/cp, tăng cao hơn 3 lần kể từ đầu năm 2021.