Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Đầu tư HVA muốn tăng vốn lên 2,4 lần hiện tại

Ngày 30/6 tới đây, CTCP Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Hiện công ty đã công bố tài liệu Đại hội.

Theo báo cáo, trong năm 2020, tình hình hoạt động kinh doanh của HVA có chuyển biến rõ rệt, vượt xa so với kế hoạch được đề ra đầu năm. Bước sang năm 2021, công ty tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch dài hạn là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp BĐS và các công ty thương mại khác” trên nền tảng công nghệ sẵn có.

Cụ thể, HVA đề ra kế hoạch tổng doanh thù 200 tỷ, gấp gần 2 lần so với mức 103 tỷ thực hiện trong năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty kỳ vọng đem về mức lãi 10 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần lãi cả năm 2020. 

Phương án bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 cũng được trình cổ đông thông qua.

Về việc chia cổ tức, HVA cho biết phần lỗ kết chuyển từ các năm trước của công ty đang rất lớn, phần lãi hơn 3 tỷ năm trước chưa thể bù đắp, do đó sẽ không tiến hành chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tiếp tục không chia trong năm 2021 nếu vẫn còn lỗ lũy kế

Tăng vốn điều lệ lên 135,5 tỷ đồng, gấp 2,4 lần hiện tại

Một nội dung đáng chú ý sẽ được nêu ra trong đại hội lần này chính là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng tối đa lên đến 8 triệu đơn vị. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, số vốn HVA có thể thu về đạt 80 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 136,5 tỷ đồng, gấp 2,4 lần con số hiện tại. 

Mục đích HVA đưa ra là nhằm tăng quy mô vốn điều lệ, cụ thể là mua tòa nhà trụ sở chính tại Cần Thơ với giá trị 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HVA sẽ sử dụng 45 tỷ còn lại nhằm gia tăng sở hữu thêm 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đại Phát Vina.

Số lượng tham gia đợt phát hành này không vượt quá 10 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trên thị trường, cổ phiếu HVA chốt phiên 16.6 tại mức giá 7.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 77% tính từ đầu năm 2021.