Tháng Bảy 17, 2024

Doanhnhanhomnay.com

Tin tức mới nhất về các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Chứng khoán SSI: Sắp chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ cho nhân viên, giá 10.000 đồng/cp

Chứng khoán SSI (SSI) vừa có quyết định bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên, nhằm gắn kết lợi ích nhân viên và bổ sung vốn lưu động. Tổng số chào bán tối đa 1,554 triệu cổ phiếu (trên tổng 2 triệu đơn vị).

Thời gian giao dịch dự kiến vào ngày 3/6/2021, thông qua phương thức bán trực tiếp cho người lao động đáp ứng điều kiện.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với thị giá vào mức 39.800 đồng/cp hiện nay. Cổ phiếu chào bán chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.

SSI cũng vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.263 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.870 tỷ đồng, tăng trưởng 15% và 20% so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT SSI – nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất tốt, thanh khoản lớn, nhiều nhà đầu tư tham gia. Chính vì điều này dẫn đến hệ thống trên sàn quá tải, nhưng nếu điều này được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho thị trường tăng trưởng mạnh.

Nhằm bổ sung vốn hoạt động, SSI cũng thống nhất phương án phát hành tăng vốn điều lệ, số lượng tối đa lên tới 442,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, Công ty sẽ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2), tối đa 219,1 triệu đơn vị; Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (tỷ lệ 6:1), tối đa 109,55 triệu đơn vị; Chào bán cổ phần riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chi tiết, tối đa hơn 104 triệu đơn vị; Phát hành cổ phiếu ESOP, tối đa 10 triệu đơn vị.

Mục đích tăng vốn của SSI nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và cho vay kỹ quỹ . Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công lên mức 11.000 tỷ đồng.